Binnen PVT Het Tempelhof vinden we een daginvulling voor onze bewoners belangrijk. Deze zorgt immers voor een dagstructuur en verhoogt het algemeen welbevinden.

Het is dan ook de taak van de begeleiding om met iedere bewoner individueel op weg te gaan en samen op zoek te gaan naar een daginvulling die een antwoord biedt op de mogelijkheden/wensen van de bewoner.

In het PVT werken drie activiteitenbegeleiders. Zij hebben de specifieke taak om op wekelijkse basis een activiteitenaanbod uit te werken. Deze activiteiten zijn van velerlei aard en gericht op het exploreren, behouden, versterken van de mogelijkheden/sterktes van iedere individuele bewoner. Binnen het interne aanbod is er een brede waaier aan activiteiten elk met hun eigen doelstelling.

Een greep uit het aanbod:

  • een wekelijkse groepsactiviteit per woning
  • overkoepelende animatie: kaarting, gezelschapsspel,…
  • bewegingsactiviteiten: wandelen, fitness, sport en spel.
  • huishoudelijke activiteiten: bakken, koken…
  • fijnmotorische activiteiten: handwerk, houtbewerking,…
  • focus op de maatschappij: krantenuurtje, PC,…
  • seizoensgebonden festiviteiten: Kerstmis, carnaval, Tempelhoffeest,…

Daarnaast kunnen bewoners op regelmatige basis ook ingaan op initiatieven georganiseerd door externe partners. We onderhouden goede banden met o.a. SIMILES, SAMANA, KVG, VZW biNus, en de Heuvellandstappers.