Missie PVT Het Tempelhof

In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Het Tempelhof wonen 60 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit kleinschaligheid zorgen we voor een huiselijke sfeer. We willen dat alle bewoners zich thuis voelen en een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren. Ons uitgangspunt is dat alle bewoners zin en voldoening ervaren in relaties met anderen en in hun dagelijkse activiteiten.

Het PVT Het Tempelhof is een open huis waar gastvrijheid centraal staat. We stellen ons open voor familieleden, kennissen en vrienden van onze bewoners, maar ook voor mensen uit de omgeving. Hiermee proberen we bovendien een positieve beeldvorming ten aanzien van onze bewoners en onze werking te bevorderen.

Medewerkers en vrijwilligers ondersteunen en stimuleren samen de bewoners tot deelname aan activiteiten zowel binnen als buiten de muren van het PVT Het Tempelhof. We zien er op toe dat de privacy en de waardigheid van de bewoners steeds worden gerespecteerd.

De deskundigheid van het volledige team bestaat er in dat we oog hebben voor de psychische kwetsbaarheid van de bewoners en zorg op maat bieden. Onze aandacht gaat vooral uit naar de nog aanwezige sterktes en eventuele mogelijkheden tot groei bij de bewoners, rekening houdend met de aanwezige beperkingen. Deze vormen het uitgangspunt van het begeleidingsproces waarbij de bewoner centraal staat. De zelfredzaamheid van bewoners wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.In overleg met de bewoners worden concrete afspraken gemaakt zodat er voor bewoners duidelijkheid is over de mogelijkheden en verwachtingen binnen de begeleiding en de werking van het PVT Het Tempelhof. We versterken het gevoel van veiligheid door op een gelijkwaardige en respectvolle manier aanwezig te zijn tussen de bewoners.Met iedere bewoner gaan we individueel, maar ook in groep samen op weg. Binnen de begeleidingsrelatie kunnen allerlei zorgvragen worden besproken. We betrekken de familieleden/mantelzorgers zo veel mogelijk tijdens het verblijf van de bewoner.

Ons doel is om samen de best mogelijke levenskwaliteit voor elke bewoner te realiseren.

 

Creatieve uitwerking waardenmozaïek


De missietekst van het PVT beschrijft de waarden die we belangrijk vinden en die in ons handelen centraal staan. Om onze missietekst nog meer tot leven te brengen werd de tekst door medewerkers en bewoners op een creatieve manier uitgewerkt. De doelstelling was om de waarden die we belangrijk vinden in beelden uit te drukken en hierbij ook een warme gevoelswaarde over te brengen. De missietekst zelf doet beroep op ons denken, terwijl de beelden en de kleuren vooral ons voelen en ons handelen aanspreken.

We kozen algemeen voor de mozaïek als uitgangspunt. Binnen een mozaïek heeft elk stukje zijn eigenheid en zijn plaats. Dit kunstwerk toont ons een zoektocht naar verbondenheid in al zijn lagen en in al zijn betekenissen. Een zoektocht met woorden, een zoektocht met beelden maar ook een zoektocht in stilte. Een stilte waarin alles kan en mag bestaan. Elke beleving, elk kleur en elke interpretatie mag er zijn en vindt zijn plaats binnen het geheel … zijn, er zijn voor, samen-zijn, samen-leven, samen-wonen, samen-werken, samen-ontspannen en samen-genieten vormen de rode draad binnen het PVT. Verbondenheid en gedragenheid staan hierbij centraal.

De klos, de koffiekan en koffietas, het dorpsgevoel verwijzen naar samenwerken, samenzijn en samenleven. De zoektocht naar een warme thuis voor elke, unieke bewoner. Elk levensverhaal (valies, boekenkast) wordt er gehoord (luisterend oor), iedereen is er welkom (welkomstdeurmat en man met de hoed), elk met zijn mogelijkheden (bloem/roos als schoonheid – spiraal als symbool voor ontwikkeling, veiligheid) en kwetsbaarheden (gebroken en gelijmde kopjes). Er wordt tijd genomen (klok) om in het hier en nu (de krant) te luisteren, te praten, te overleggen (kring van mensen, de handen), elkaar te ondersteunen en samen op weg te gaan (tandem) met respect voor elkaar (man met de hoed).

We hopen dat iedereen bij het zien van onze mozaïek zich op een bepaalde manier verbonden voelt met de waarden die we belangrijk vinden in het PVT en die we dagelijks met heel het team op een deskundige en warmmenselijke manier invulling geven.