Het Tempelhof beschikt in totaal over zes verschillende woningen: drie kleine woningen (Woning 1-2-3) met elk zes woongelegenheden en drie grote woningen (Woning 4-5-6) met elk maximaal 15 woonplaatsen.
De zes woningen hebben elk hun eigen specifiek leefklimaat. Rekening houdend met de noden en de wensen van de individuele bewoner wordt er samen besproken welke woning het meest geschikt is. Hierbij gaan we op zoek naar de woning waar de mogelijkheden en sterktes van een bewoner het best tot hun recht komen.

De zorg en begeleiding van de bewoners in het PVT wordt opgenomen door een interdisciplinair team. Medewerkers met verschillende deskundigheid werken nauw samen om bewoners en hun familie zo goed mogelijk te ondersteunen. Binnen de begeleiding kunnen allerlei zorgvragen aan bod komen.

Door het kleiner aantal woongelegenheden in Woning 1-2-3 worden de bewoners door één equipe woonbegeleiders ondersteund. Woning 4, 5 en 6 daarentegen beschikken elk over een eigen equipe woonbegeleiders. Iedere bewoner krijgt de ondersteuning van een vaste individuele begeleider die samen met hem op weg gaat tijdens de ganse verblijfsduur in het Tempelhof.


Naast de woonbegeleiders worden bewoners ook bijgestaan door activiteitenbegeleiders, een psychiater, huisarts, maatschappelijk werker, pastoraal werker en psycholoog (op indicatie). De zorg en samenwerking binnen Woning 1-2-3 enerzijds en Woning 4-5-6 anderzijds worden elk door een eigen hoofdverpleegkundige gecoördineerd.

Verschillende ondersteunende diensten (o.a. schoonmaak, pedicure, kapster, technische dienst) vormen ook een belangrijke schakel in de goede dagelijkse werking van het PVT.