Op het einde van de jaren 80 werden door de overheid maatregelen uitgewerkt om de psychiatrische ziekenhuizen er toe aan te zetten een aantal ziekenhuisbedden te vervangen door bijkomende plaatsen in Beschut Wonen en plaatsen te creëren binnen nieuw te bouwen psychiatrische verzorgingstehuizen.

In het begin van de jaren 90 nam de directie van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart het initiatief om een nieuw en vernieuwend woonproject gericht op kleinschaligheid en integratie te realiseren. Op 25 april 1997 werd het PVT Het Tempelhof officieel geopend.

Het PVT werd gebouwd op de site van de oude brouwerij op ongeveer 500 meter van de campus van het ziekenhuis in de wijk van de ‘Capucienen’ wat de aparte functie van het PVT specifiek benadrukt. Het Tempelhof werd strategisch op deze locatie ingepland om de integratie van bewoners in de directie (leef)omgeving optimaal te ondersteunen. Het PVT biedt een thuis voor mensen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan specifieke begeleiding op maat buiten de ziekenhuiscontext. De herstelondersteunende zorg die wordt geboden is gericht op de aanwezige sterktes en eventuele mogelijkheden tot groei bij de bewoners. We beogen hiermee dat bewoners tot hun recht kunnen komen en tevredenheid ervaren ondanks hun psychische kwetsbaarheid.

De naam ‘Het Tempelhof’ heeft een historische betekenis. Om de woonfunctie te benadrukken werd gekozen voor een naam die verwijst naar de plaats van het PVT. Die naamkeuze brengt ons verder in de geschiedenis bij de ridderorde van de Tempeliers, actief in Ieper tussen 1128 en 1312. Het landgoed van de Tempeliers bevond zich nabij het PVT. De ridderorde hanteerde strenge leefregels, waarin onder meer de zorg voor de armen werd opgelegd. Vanuit die inzet voor kwetsbare mensen werd het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘Het Tempelhof’ genoemd. In Ieper zijn er verschillende verwijzingen naar de Tempeliers, waardoor de naam vrij Iepers klinkt.