Vanuit onze visie op wonen wil het PVT een open huis zijn. Onze deuren staan doorlopend open voor familie en vrienden. We hanteren dus geen vaste bezoekuren. Bezoekers kunnen zelf met de bewoner afspreken wanneer ze langskomen.

Bewoners kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten en uitstappen buitenshuis. Om te voorkomen dat een bewoner niet aanwezig is tijdens het bezoek kan er op voorhand contact opgenomen worden met de begeleiding om het bezoek aan te kondigen.

Bezoek is steeds welkom in onze cafetaria. Indien de bewoner over een individuele kamer beschikt, kan bezoek ook – volgens de wens van de bewoner – daar doorgaan.

We zien familie als een belangrijke partner in de herstelondersteunende zorg. We proberen dan ook om familie, in de mate en op de manier dat zij dit zelf ook kunnen en willen, te betrekken bij de begeleiding van hun familielid die in het PVT verblijft. We vertrekken wel steeds vanuit de vraag en de wensen van de bewoners zelf. Het contact met de familie wordt gestimuleerd indien dit wenselijk is. Daarnaast luisteren we ook naar de vragen en bezorgdheden van de familieleden zelf. De begeleiding weegt altijd goed af wat wenselijk en haalbaar is in elke situatie.