Het PVT werkt nauw samen met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart van waaruit er regelmatig doorverwijzingen gebeuren.Het PVT kan ook rechtstreeks bewoners opnemen die vanuit een andere voorziening werden doorverwezen. De doorverwijzer moet een opname-aanvraag met bijhorende beoordelingsschaal invullen. Deze kunnen opgevraagd worden bij mevr. Marjan Callewaert, maatschappelijk werker.

Met deze informatie wordt een eerste beeld gevormd over de psychische kwetsbaarheid en het functioneren van de kandidaat-bewoner.

Op basis van individuele argumenten kan geopteerd worden om een kandidaat bewoner toch eerst ter observatie in het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart op te nemen. Tijdens de opname kan afgetoetst worden of de kandidaat bewoner aan het vooropgestelde bewonersprofiel van het PVT beantwoordt. Voor verdere concrete info, neem gerust contact met ons op.

Contactpersoon: Marjan Callewaert (maatschappelijk werker)

057/23.91.11

Marjan.Callewaert@pzheilighart.be