vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Het Tempelhof valt onder koepel van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. Het doel van de vzw is het beoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot de gezondheids- en/of welzijnszorg. De vzw heeft zich tot op heden volledig geconcentreerd op de geestelijke gezondheidszorg als belangrijke maatschappelijke opdracht.

Als rechtspersoon vertegenwoordigt de vzw verschillende organisaties die actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg:

  1. P.Z. Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper [www.hhartieper.be]
  2. P.V.T. Het Tempelhof, Tulpenlaan 19, 8900 Ieper
  3. P.Z. Onzelievevrouw, K. Albert I-laan 8, 8200 Brugge [www.pzonzelievevrouw.be ]
  4. P.V.T. de Brugghe, Hoog Brabantlaan 27, 8200 Brugge
  5. P.T.C. Rustenburg, Waggelwaterstraat 2, 8200 Brugge [www.ptcrustenburg.be ]
  6. Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch, Sint-Jansstraat 11, 8200 Brugge [inghelburch.be]
  7. Centrum voor psychische revalidatie Hedera, Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper [centrumhedera.be ]

De maatschappelijke zetel van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ is gevestigd in de Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge.

 

Kwadraat │Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

PVT Het Tempelhof maakt deel uit van Kwadraat, het netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen. Kwadraat verbindt actoren uit diverse sectoren om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners van het netwerk samen aan het meest passende aanbod in functie van de geestelijke gezondheid van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid binnen hun werkingsgebied.

Kwadraat wil een aanbod ontwikkelen dat vlot toegankelijk is en aansluit bij de noden van de persoon op een bepaald moment. Belangrijk uitgangspunt is dat de zorggebruiker regisseur is van zijn eigen traject. Er wordt gewerkt vanuit de eigen krachten en mogelijkheden van de zorggebruikers en de betrokkenen uit hun omgeving. De sterktes van de verschillende partners worden gebruikt om met het netwerk een meerwaarde te creëren. Dit wordt gerealiseerd door een goede afstemming tussen de partners; alsook door het versterken en innoveren van het zorgaanbod in het netwerk.

PVT’s binnen West-Vlaanderen

Naast PVT Het Tempelhof zijn er nog vier psychiatrische verzorgingstehuizen in onze provincie: PVT De Loot (Beernem) en PVT De Ent (Torhout), PVT de Brugghe (Brugge) en PVT Valckeburg (Roeselare). Er bestaat een regionaal overleg tussen de vijf PVT’s.

 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Valckeburg

Kloosterstraat 7, 8800 Rumbeke
https://www.valckeburg.be

 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis de Brugghe

Hoog Brabantlaan 27, 8200 Brugge
http://www.pzonzelievevrouw.be/het-psychiatrisch-verzorgingstehuis-0

 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Ent

Aartrijkestraat 60a, 8820 Torhout
http://www.amandus.be/zorgaanbod/onsaanbod.aspx

 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Loot

Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (gebouw Sint-Vincentius E en F)
http://www.amandus.be/zorgaanbod/onsaanbod.aspx